لیست راننده‌ها

نام و نام خانوادگی
کد ملی
برای افزودن سایر راننده ها می بایست اطلاعات زیر را تکمیل نمایید و سپس دکمه ثبت را بزنید
مدت روز
میلیون ریال
هشت هزار میلیون ریال
X
از ساعت 24 روز:
تا ساعت 24 روز:
کد رایانه بیمه نامه:


تعهد جانی:
تعهد مالی:

سال
%
تخفیف ثالث
سال
%
تخفیف حوادث
نام بیمه گذار: کد
شخصیت:
نوع وسیله:
سیستم:
تیپ:
کاربری:
رنگ:
سال ساخت:
تعداد سیلندر:
ظرفیت:
یدک:
شماره موتور:
شماره شاسی:
شماره VIN:
شماره انتظامی:
نرخ سیستم:
حوادث راننده:
مازاد مالی:
تخفیف عدم خسارت:
قدمت:
تشدید خطر:
تعدد خسارت:
عوارض:
مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات سلامت:
جریمه صندوق:
جمع کل:
کد رهگیری:
شماره بیمه نامه سال قبل:
شرکت بیمه گر:
انقضا:
شعبه:
واحد صدور:
کاربر صدور:
زمان صدور: تاریخ صدور:
تلفن صدور:
آدرس: